Strona poświęcona Lokomotywowni

w Jeleniej Górze

w latach 1945-1995.


Lokomotywownia  Pozaklasowa w Jeleniej Górze  ( dawniej Parowozownia Główna) w latach  pięćdziesiątych i sześćdziesiątych należała do czołowych jednostek organizacyjnych DOKP  Wrocław.  Przez szereg  lat wykonywała prace na trasach wybiegających daleko poza granice regionu, jak i  samej Dolnośląskiej DOKP. Niniejsza strona jest próbą przybliżenia powojennych losów lokomotywowni, w momencie gdy sama jednostka już nie funkcjonuje, a w  Jeleniej Górze pozostała tylko garstka maszynistów w tutejszym oddziale Przewozów Regionalnych a wszystkie sekcje PKP Cargo uległy rozwiązaniu (Sekcja Napraw Taboru PKP Cargo i Grupa Robót, Grupa Utrzymania Urządzeń Technicznych oraz Budynków i Budowli PKP Cargo).

Strona ta  powstała by nie zatarła się pamięć o ludziach, których trud spisywał kolejne karty pięknej historii. Śladów tej historii próżno dziś szukać na wyludnionych korytarzach budynku administracyjnego.