1.       Aktualizacja paszportu produkcyjno- technicznego Parowozowni Gł. I Kl. W Jeleniej Górze -1953-1955.

2.       Aktualizacja paszportu produkcyjno- technicznego Parowozowni Gł. I Kl. W Jeleniej Górze -1959,1961,1963,1965.

3.       Analiza techniczno- ekonomiczna modernizacji i rozbudowy lokomotywowni Jelenia Góra, DOKP Wrocław 1981.

4.       Archiwum Państwowe we Wrocławiu 514/0 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu, Statystyka i analiza wypadków 1945-1996, DOKP Wrocław.

5.       Biuletyn informacyjny o wybuchu kotła parowozu Ty2-536, Ministerstwo Komunikacji PRL, Warszawa 1984.

6.       Dodatek część 2, 2A, 2B, 2C do Rozkładu Jazdy Pociągów, różne roczniki z lat 1955-1995.

7.       Dominas P., Koleje regionu kaczawskiego, Archiwum –System, Jelenia Góra 2012.

8.       Ćwikła M., Terczyński P., Lokomotywy spalinowe HCP, Kolpress, Poznań 2004.
Dane o stacjonowaniu lokomotyw ze zbiorów Marka Dąbrowskiego.

9.       Dane o stacjonowaniu lokomotyw ze zbiorów Pawła Terczyńskiego.

10.    Dane o stacjonowaniu parowozów ze zbiorów Jacka Chiżyńskiego.

11.    Kartoteki stacji wodnych podległych MD Jelenia Góra.

12.    Księga Kontroli Ruchu Służbowego oddziału trakcji w Jeleniej Górze 1947-1951, DOKP Wrocław

13.    Kronika Lokomotywowni Pozaklasowej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1982-1989.

14.    Mierosławski P., Wiśniewski K, Parowozy serii TKt48 cz.I- IV, Koleje Dawniej i Dziś 1,2,3/2004 i 5/2005.

15.    Paszport produkcyjno- techniczny Parowozowni Gł. I Kl. W Jeleniej Górze za rok 1952.

16.    Paszport produkcyjno- techniczny Parowozowni Gł. I Kl. W Jeleniej Górze za rok 1957.

17.    Pionierzy i ich następcy, praca zbiorowa, Dolnośląska DOKP we Wrocławiu, Wrocław 1985.

18.    Rutkowski J., Elektrowozy z Jeleniej Góry, , „Świat Kolei” 1/2004

19.    Służbowe rozkłady jazdy pociągów, różne roczniki z lat 1985- 1995.

20.    Stankiewicz R., Garbacik R., Ty2 wojenna lokomotywa na pokojowe czasy, Eurosprinter, Rybnik 2013.

21.    Terczyński P., Parowóz serii Ot1, „Świat Kolei” 2/2001

22.    Witkowski R., Parowozy TKt2, „Świat Kolei” 3/2005.

23.    Wiśniewski Edward, Historia lokomotywowni Jelenia Góra od 1983, zapiski własne.

24.    Zapiski służbowe Ryszarda Milewskiego

25.    Zapiski służbowe Ryszarda Sibilskiego

26.    http://www.bahnstatistik.de

27.    http: //www.zackenbahn.de