Modelarnia.

 

 

W 1966r. z inicjatywy ówczesnego naczelnika Oddziału trakcji Alberta Bielennika powstał warsztat modelarski podlegający Oddziałowi Urządzeń Techniczynych. Do zadań warsztatu należało wykonywanie w odpowiedniej skali ( najczęściej 1:25) modeli pojazdów szynowych w szczególności zaś lokomotyw. W 1973r. warszat modelarni został wyodrębniony jako jedyna na PKP Modelarnia Kolejowa. Kierownikiem Modelarni został po przejściu na emeryturę Albert Bielennik, a następnie Sławomir Turek. Modelarnię w początkowym okresie umiejscowiono w zaadaptowanych wagonach ustawionych obok Z.S.Z.. W późniejszym okresie po 1991r. modelarnia przeniesiona została do nowowybudowanego obiektu przy ulicy Krakowskiej. Wykonane modele pojazdów rozsławiły lokomotywownię Jelenia Góra w całej Polsce jak też i za granicą. Z dniem 1.8.1992r.  Modelarnia została wyodrębniona ze struktur lokomotywowni i przekazana do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Po kilkunastu latach 31.12.2009r. nastąpiła jej likwidacja, modele, maszyny i wyposażenie zostało przekazane do Warszawy, a budynek zwrócono do Zakładu Nieruchomości we Wrocławiu.

Modele jeleniogórskiej pracowni prezentowane były na wielu wystawach w Polsce i za granicą zyskująć pochwały i uznanie znawców. Na fotografi model XIX wiecznego parowozu wykonany w Modelarni przy lokomotywowni Jelenia G. źrodło: "Pionierzy i ich następcy"
Modele jeleniogórskiej pracowni prezentowane były na wielu wystawach w Polsce i za granicą zyskująć pochwały i uznanie znawców. Na fotografi model XIX wiecznego parowozu wykonany w Modelarni przy lokomotywowni Jelenia G. źrodło: "Pionierzy i ich następcy"