Nowości na stronie:

21.01.2020- uzupełniono informacje o lokomotywowniach pomocniczych, genezie ich powstania i pracy pod zarządem DRG.

02.09.2019- uzupełniono  obsady lokomotyw,

02.09.2019- uaktualniono spis lokomotyw MD Jelenia Góra,

02.09.2019- uzupełniono dane o obsłudze trakcyjnej,

01.09.2019- uzupełniono informacje o samochodówce,oddziale obrządzania, oddziale napraw lokomotyw,

27.12.2018- dodano ilostany MDp Marciszów,

27.12.2018- dodano ilostany MDp Piechowice,

27.12.2018- uzupełniono obsady lokomotyw,

6.12.2018 -dodano zdjęcia ze zbioru A. Chromika ( ok. 1992),

6.12.2018 -dodano zdjęcia ze zbioru S.Kani( lata ok.1985-1997),