Skład Opału, Zespół Obrządzania i Zespół Gospodarczy.

 

Bardzo ważną funkcję w codziennej pracy parowozów miał Zespół Obrządzania którego zadaniem było przygotowanie parowozu do służby. Każdej doby wystawiał on 65-72 parowozów do służby.

 • 1957- 70 (w tym obcych 16),
 • 1959- 70(w tym obcych 17),
 • 1961- 65(w tym obcych 20),
 • 1963- 72(w tym obcych 19 ),
 • 1965-72(w tym obcych 20 ),

Zajmował się ich nawęgleniem, które wykonywano za pomocą dźwigów z wózkami.  Zespół wykonywał prace przy oczyszczaniu parowozu tj. popielnika i dymnicy. Nawęglanie odbywało się za pomcą 3 dźwigów obrotowych o napędzie elektrycznym które ustawione były przy dzisiejszych torach trakcyjnych 352 i 362. Oczyszczanie parowozów odbywało się na torach 352 i 362 w których zabudowane były kanały oczystkowe.

Węgiel przybywał w pojedynczych wagonach rozładowywanych za pomocą dźwigów torowych. Węgiel do nawęglania zgromadzony był w zasiekach węglowych przy torach 81 i 79. Pojemność składu węgla w latach 1957-1965 wynosiła 3.500t.

Na stanie składu opału znajdowały się następujące urządzenia dźwigowe:

 • Żurawie stałe- 3 szt.(o wydajności  6t/h.)
 • Żuraw bramowy
 • Żurawie kolejowe-2 szt.

 

Do wewnątrzzakładowego transportu węgla przewidziano 39 wagonów w tym:

 • 5 krytych
 • 12 platform
 • 22 węglarki
 • 2 samochody ciężarowe
 • wózek akumulatorowy


W latach siedemdziesiątych Zespół Obrządzania został połączony z Zespołem Gospodarczym. Zespół Gospodarczy odpowiadał za utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalno- bytowych lokomotywowni, urzymaniem porządku i czystości na terenie lokomotywowni, wydawaniem posiłkow regeneracyjnych, prowadzeniem noclegowni dla drużyn trakcyjnych znajdującej się na II pięrze budynku administracyjnego.

W roku 1985 z powodu wycofania trakcji parowej z obsługi pociągów jak i pracy manewrowej zlikwidowano Skład Opału jako odrebną jednostkę lokomotywowni. Ostatnim kierownikiem oddziału był Jerzy Bogusławski

Mistrzowie obrządzania i

zespołu gospodarczego

1980-1995

Edmund  Tyński

Jerzy       Kurowski

Henryk   Pruś

Tadeusz  Zieliński

Henryk   Karasiński