KIEROWNICTWO ODDZIAŁU NAPRAW 1985-1995

Krzysztof

Lisowicz

Kierownik

Piotr

Włodarczyk

Mistrz trakcji spalinowej

Janusz

Krupośka

Mistrz trakcji elektrycznej

Henryk

Karasiński

Mistrz trakcji elektrycznej

Władysław

Kasprzyk

Mistrz trakcji elektrycznej

Leszek

Maraś

Mistrz trakcji elektrycznej

Jerzy

Horwat

Mistrz trakcji elektrycznej