Oddział trakcji Jelenia Góra (MO3).

 

Zaraz po wojnie powołana w czerwcu 1945 roku parowozownia główna posiadała dwie parowozownie pomocnicze w Marciszowie i Piechowicach. Struktura zakładu przedstawiała się więc następująco.

Parowozownia Główna Jelenia Góra

-MDp Piechowice

-MDp Marciszów

Parowozownia I klasy Wałbrzych.

 

Na przełomie 1945 i 1946 roku nastąpiła reorganizacja struktur służby trakcji DOKP Wrocław połączona z likwidacją oddziału maszynowego w Lubaniu. Wówczas to strukturę oddziału jeleniogórskiego wzbogaciła MDp Lwówek Ślaski wraz z podległa jej stacją trakcyjną w Gryfowie. Struktura organizacyjna MO Jelenia Góra przedstawiała się wówczas następująco:

 

Parowozownia Główna Jelenia Góra 

-MDp Piechowice

-MDp Marciszów

-MDp Lwówek Ślaski

     -St tr. Gryfów Śl.

Parowozownia I Kl. Wałbrzych

 

Niedługo potem w 1948 roku zlikwidowano parowozownię we Lwówku Śląskim wraz ze stacją trakcyjną w Gryfowie.

Na podstawie nowego statutu PKP zatwierdzonego 18 marca 1949 roku, wprowadzono czterostopniowy system zarządzania. W Jeleniej Górze powstał wtedy oddział mechaniczny, któremu podlegały:

 

        -Parowozownia Główna  Jelenia Gór

           -MDp Piechowice

           -MDp Marciszów

     - Parowozownia I Klasy Wałbrzych

 

Biuro i administracja Oddziału mechanicznego zarządzała bezpośrednio Parowozownią Główną, a co za tym idzie ta stawała się jakby jednostką nadrzędną w stosunku do pozostałych jednostek.

Wraz z początkiem lat pięćdziesiątych PKP podjęły decyzję o likwidacji najmniejszych parowozowni. W oddziale trakcji w Jeleniej Górze taki los spotkał lokomotywownie pomocnicze w Marciszowie (1952r.) i Piechowicach ( 1953 ).

W roku 1963 ranga Oddziału wzrosła za sprawą likwidacji Oddziału Trakcji w Kłodzku. Tutejsza lokomotywownia przejęła wówczas zwierzchnictwo nad parowozowniami dotychczas podlegającymi pod zlikwidowaną jednostkę.

Wtedy też struktura oddziału trakcji wyglądała następująco.

 

        -Parowozownia Główna Jelenia Góra

        -Parowozownia I Klasy Wałbrzych

      -Parowozownia I Klasy Jaworzyna Śląska

o    Par. Pom. Dzierżoniów Śląski

        -Parowozownia I Klasy Kłodzko

 

Niedługo potem z dniem 1.III 1965 roku przekazano lokomotywownię pomocniczą w Dzierżoniowie do MO Wrocław Główny.

Pod tutejszy Oddział Trakcji podlegały także tzw. MES-y. Były to jednostki elektroenergetyczne odpowiedzialne za prawidłowe działanie sieci zasilających stacje i jednostki PKP. Jeleniogórski oddział posiadał w II połowie lat sześćdziesiątych MES-y przy stacjach:

 

·         Jelenia Góra

·         Jaworzyna Śląska

·         Kłodzko

·         Sędzisław

·         Wałbrzych

 

Wejście w życie nowego podziału administracyjnego kraju na 49 województw skutkował powołaniem Dyrekcji Rejonowych Kolei Państwowych, co pociągnęło za sobą likwidację oddziałów trakcji.

 

W czasie funkcjonowania Dyrekcji Rejonowych Kolei Państwowych lokomotywownia podlegała DRKP w Legnicy, a po ich likwidacji bezpośrednio pod Dolnośląską Dyrekcję Kolei Państwowych we Wrocławiu.