Oddział Urządzeń Technicznych.


Ważnym odziałem lokomotywowni bez którego niemożliwe było by normalne jej funkcjonowanie był Oddział Urządzeń Technicznych, który sprawował pieczę nad utrzymaniem sprawności, konserwacją i remontami: przesuwnic, obrotnic, budynków, obrabiarek  znajdujących się na terenie parowozowni. Historia tej komórki zaczyna się tuż po wojnie gdy to w parowozowni powołano  warsztaty pomocnicze zatrudniające 20 osób na stanowiskach odpowiedzialnych za bieżące utrzymanie i remonty urządzeń technicznych. Z biegiem lat komórka ta stała się oddziałem lokomotywowni. Budynki w których oddział miał swoją siedzibę znajdowały się nieopodal hali wachlarzowej.

 

 

Pod opieką oddziału znajdowały się także stacje wodne w Bolkowie, Gościszowie , Gryfowie Śląskim, Janowicach Wielkich, Jeleniej Górze, Kowarach, Lwówku Śl., Miłkowie, Mirsku, Ogorzelcu, Mysłako-wicach, Piechowicach, Pilchowicach, Rębiszowie, Szklarskiej Porębie Dolnej, Szklarskiej Porębie Górnej, Szklarskiej Porębie Hucie, Świeradowie, Świerzawie i Wojcieszowie.

STACJE WODNE PODLEGŁE ODDZIAŁOWI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH MD JELENIA GÓRA

Stacja

wodna

Stan w 1952 roku

Stan w 1974r.

Pojemność m3

Ilość żurawi wodnych

Uwagi

Wieża ciśnień

Zbiornik wodny

Bolków

50

-

2

woda miejska

nieczynna

Gryfów Śląski

110

-

4

-

czynna

Gościszów

-

-

1

pulsometr

nieczynna

Janowice Wlk.

-

65

2

naturalny dopływ

czynna

Jelenia Góra

I- 300

II-200

-

7

-

I- czynna

II- nieczynna

Kowary

50

-

2

woda miejska

nieczynna

Lwówek Śląski

I- 100

II- 50

-

3

-

czynna

Mysłakowice

-

-

1

woda miejska

nieczynna

Miłków

-

-

1

pulsometr

nieczynna

Mirsk

50

-

2

-

czynna

Ogorzelec

-

50

2

naturalny dopływ

czynna

Piechowice

50

-

2

 

czynna

Pilchowice Niel.

-

75

2

naturalny dopływ

czynna

Rębiszów

20

-

1

-

nieczynna

Świerzawa

I-50

II-30

-

2

woda miejska

nieczynna

Świeradów Zdrój

-

20

1

naturalny dopływ

czynna

Szklarska Por.D.

30

-

2

-

czynna

Szklarska Por.G.

-

45

1

naturalny dopływ

czynna

Szklarska Por.H.

-

60

2

naturalny dopływ

czynna

Wojcieszów

100

-

2

-

czynna

Zadaniem komórki była także obsługa pociągów roboczych z pługami odśnieżnymi, jak tez konserwacja i bieżące utrzymanie tych urządzeń. Oddział zapewniał utrzymanie i obsługę pociągu ratunkowego i pługów odśnieżnych. Jednostka posiadała na swoim stanie 3 pługi odśnieżne dwa lemieszowe i jeden kombajn odśnieżny.

Odział urządzeń technicznych w 1993 roku połączono z oddziałem napraw lokomotyw. Posiadany przez oddział pociąg ratunkowy wraz z podległymi odcinkami został przekazany dnia 01.10.1993 roku do MD Wałbrzych. W międzyczasie na skutek zaprzestania eksploatacji trakcji parowej zakończono eksploatację stacji wodnych. Likwidacji uległa też część urządzeń będących na wyposażeniu hal wachlarzowej i prostokątnej zlikwidowanych w latach osiemdziesiątych.

W gestii oddziału pozostawały także remonty i utrzymanie budynków, jak też przeprowadzanie ich modernizacji.

KIEROWNICTWO ODDZIAŁU

URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Jan              Lachowicz

kierownik

Zbigniew    Rożek

kierownik

Józef           Malski

majster

Zdzisław     Łukaszewicz

kierownik

Józef           Zalewski

kierownik

Tadeusz      Krzyżyk

mistrz

Franciszek  Zawadzki

mistrz

Zenon          Siegieńczuk

kierownik