Szkoła Zawodowa

 


Początki szkoły sięgają roku 1959, gdy to do pracy w parowozowni zaczęto przyjmować pracowników młodocianych po 7 letniej szkole podstawowej. Praca w parowozowni powiązana była z nauką, która prowadzona była przez 2 lub 3 dni w tygoniu. Zajęcia klas kolejowych odbywały się w budynku przy ulicy Morcinka.


Jednak by zapewnić zapewnić parowozowni szerszy dopływ wyszkolonych kadr, z inicjatywy ówczesnego naczelnika oddziału trakcji Alberta Bielennika , przy lokomotywowni rozpoczęła działalność zasadnicza szkoła zawodowa. Na mocy decyzji Ministerstw Komunikacji szkoła zaingurowała swój pierwszy rok szkolny dnia 1.09.1963r, w późniejszym czasie otwarto także technikum. Pierwszy otwarty kierunek kształcił w zawodzie ślusarza naprawy taboru kolejowego. Dodatkowo zorganizowano jeszcze dwie klasy międzyzakładowe których kształcenie

odbywało się poza terenem parowozowni.

Dla wszystkich klas zorganizowano zajęciapraktyczne w warsztatach szkolnychoraz w Oddziale Napraw Urządzeń Technicznych.

 

W późniejszym czasie załoga lokomotywowni postawiła nowy budynek szkolny, którego budowę zakończono w 1966 roku. Wartość wykonanych w czynie społecznym prac szacowano na 380 tyś. ówczesnych złotych.

Od dnia 1.4.1985r. Z.S.Z. została wydzielona ze struktur lokomotywowni i włączona pod zarząd resortu edukacji.

 

W czasie działania placówki szkolono młodzież w kierunkach:

 

  • Mechanik urządzeń kolejowych
  • Mechanik silników spalinowych
  • Elektromonter taboru kolejowego
  • Operator ruchowy kolei
  • Murarz
  • Blacharz
  • Dekarz

 

Od początku istnienia choć z małymi przerwami działała w szkole filia Technikum Kolejowego we Wrocławiu. W latach osiemdziesiątych przy Z.S.Z. zorganizowano średnie studium zawodowe dla pracowników posiadających tylko wykształcenie podstawowe. Studium to cieszyło się dużą popularnością wśród kolejarzy pragnących uzupełnić swoje wykształcenie.

 

Wykładowcami przedmiotów ogólnych jak i teoretycznych byli zawodowi nauczyciele, a przedmiotów zawodowych nauczali pracownicy wyższego nadzoru technicznego jednostek służbowych PKP. Instruktorami praktycznej nauki zawodu byli pracownicy poszczególnych jednostek węzła Jelenia Góra.

W 1992 roku zakończył się nabór do szkoły, a ostatnim rokiem szolnym był rok szkolny 1993/1994. Dnia 31.08.1994 Z.S.Z. zakończyła swoją działalność. Dokumentacja szkoły przesłana została do Jaworzyny Ślaskiej ( gdzie funkcjonowała jeszcz szkoła kolejowa), a zabudowania zwrócono PKP.