Laboratorium Zakładowe.

 

Początek laboratorium zakładowego wiąże się z powstaniem stanowiska laboranta w  Referacie Gospodarki Cieplnej.

Wtedy też dla porzeb trakcji parowej wykonywano analizy wody trakcyjnej parowozów, której próbki pobierane były po każdej zakończonej służbie w celu określenia stopnia twardości wody i zbadania czy drużyna trakcyjna używała środków zmiękczających wodę.  Z chwilą wprowadzenia do eksplotacji lokomotyw spalinowych zaszła konieczność sprawdzania olejów silnikowych i wody stosowanej w układzie chłodzenia. W początkowym okresie próbki te wysyłano do analiz przeprowadzanych w lokomotywowni Wrocław Główny. W 1975 roku w budynku garażowym  Oddziału Samochodowego przeprowadzono adaptację pomieszczeń w celu umieszczenia tam laboratorium zakładowego.

 W skład laboratorium weszło:

  • Digistorium
  • Pracownia
  • Biuro

Do podstawowych zadań utworzonego laboratorium należało:

  • Badanie wód kotłowych parowozów
  • Badanie olejów silnikowych lokomotyw spalinowych.
  • Badanie olejów napędowych lokomotyw spalinowych.
  • Badanie wody z układu chłodzenia lokomotyw spalinowych.
  • Badanie oleju sprężarkowego lokomotyw elektrycznych.
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej.

Laboratorium zakładowe akończyło swą działalność w 1998r.. W następnych latach próbki przesyłano do analiz w Opolu i Wrocławiu ( Brochowie).

Laboranci

Laboratorium Zakładowego

Roman    Tylski

Danuta    Małetka-Świst

Elżbieta  Dziarnowska

Anna       Sadza